ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУ ШАРТЫ (ЖАРИЯ ОФЕРТА)

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы

Қызметтерді көрсету шарты бойынша Орындаушы – Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Дәулет» МКҚК (бұдан әрі – Кәсіпорын), БСН 090 440 022 318,

Заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамасы 02.06.2021 ж.,

Тапсырыс беруші – офертаны қабылдағаннан кейін осы Шарт бойынша Тапсырыс беруші болатын және оферта ризалығын жүзеге асыратын, Оқушының жеке тұлғасы, ата-анасы/заңды өкілі.

Шарт Нұр-Сұлтан қаласында жасалды деп саналады.

Шарт талаптарын (жария оферта) қабылдамас бұрын Шарттың барлық талаптарын, оның ішінде қосымшаларын мұқият оқып шығыңыз. Егер Сізде Шарттың талаптары (жария оферта) туралы қарсылықтарыңыз, күмәніңіз, сұрақтарыңыз болса, осы Шарттың шарттарын қабылдамаңыз. Бұл жағдайда Орындаушы Шартты жасасудан және Орындаушының қызметтерін пайдаланудан бас тартуды ұсынады. Осы Нұр-Сұлтан қаласында теннис бойынша оқу-жаттығу жиындарын өткізу бойынша қызметтерді көрсету туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) төменде көрсетілген шарттарда, оның мүдделері үшін жасалған Шарт, Нұр-Сұлтан қаласында (ҚР) оқу үдерісіне кәмелетке толмаған қатысушының заңды өкілдер/ ата-ана болып табылатын қабілетті тұлғаларға қатысты Кәсіпорынның жария оферта болып табылады.

Осы Шарт (жария оферта) ресми құжат болып саналады.

Құжаттарды толтыру кезінде тегі, аты және әкесінің аты құжаттарда (паспорт, Туу туралы куәлік және т.б.) көрсетілгендей қысқартусыз толық жазылатынын ескеру қажет.

 

АНЫҚТАМА:

Қызметтерді көрсету жері – Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Дәулет» МКҚК, ОЖС осы Шартта көрсетілген мерзімдерде.

Шарт бойынша төлеуші ​​– Тапсырыс беруші болып табылмайтын және Тапсырыс берушінің атынан осы Шарт бойынша қызметтерге ақы төлейтін жеке немесе заңды тұлға.

 

ОЖС – оқу сабақтары, Орындаушымен қызметтерді көрсетуі нәтижесінде оқу-жаттығу сабақтары.

 

ОЖС қатысушысы – мүддесі үшін осы Шарт жасалған Оқушы.

 

 

 

  1. ШАРТТЫҢ МӘНІ.

1.1. Орындаушы Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша қызметтерді көрсетуге, ал Тапсырыс беруші қызметтерді төлеуге міндеттенеді. Орындаушы мен Тапсырыс беруші Шарт бойынша Тараптар болып табылады.

1.2. Осы Шарт бойынша Орындаушының қызметі Нұр-Сұлтан қаласында (ҚР) Орындаушымен оқу-жаттығу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу, қызметтерді көрсчету мерзімі ____________________________бастап ___________________дейін, айына 12 жаттығу үшін қызметтің/абонементтің құны, ҚҚС есептегенде ______________________ теңгені құрайды. Қызметтер Тапсырыс берушіден берілген өтінімдерді таңдауға сәйкес трифтік топтары туралы бұйрықтың негізінде көрсетіледі.

Қызметтерді көрсету орнын Шарттың талаптарына сәйкес Орындаушы біржақты тәртіппен өзгерте алады (Шарттың 2.2.т).

1.3. ОЖС шеңберінде жаттығу үдерісі штатта жұмыс істейтін жаттықтырушыларды тарту арқылы жүзеге асырылады, бұл осы Шартқа сәйкес көрсетілген жаттықтырушылар мен Орындаушы арасында еңбек қатынастарын туындатпайды.

2.ОРЫНДАУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ:

2.1. Орындаушы міндетті:

2.1.1. Қызметтерді осы Шартта ескерілген тиісті сапада көрсетуге.

2.1.2. Қызметтерді осы Шарттың 1.2.-тармағында көрсетілген толық көлемде және мерзімде көрсетуге.

2.2. Орындаушы құқылы:

2.2.1 Қызметтерді көрсету үшін анықтамалар мен құжаттарды сұрастыруға;

2.2.2. Көрсетілген қызмет үшін алдын ала төлемді талап етуге;

2.2.3. Төлем кешіктірілген жағдайда Сабаққа жібермеуге;

2.2.4. Оқушының дәлелді себепсіз сабаққа келмеген жағдайда ақшалай қаражатты қайтармауға.

2.2.5. Тапсырыс берушіге жазбаша немесе телефон арқылы (WhatsApp) хабарлай отырып, бұқаралық спорттық іс-шара мен жарыс кезінде оқу-жаттығу сабақтарының кестесін өзгерту.

2.2.6. Өз күшімен және өз қаражаты есебінен қызмет көрсету орнында ОЖС Оқушының денсаулығының бұзылуының алдын алу мақсатында және ОЖС кезінде ОЖС Оқушының медициналық тексеруін қамтамасыз етуге.

2.2.7. Тапсырыс беруші осы Шарттың 2.4.1-тармағын бұзған жағдайда, Тапсырыс берушіге төленетін қызметтер құнын және басқа да шығындарды өтеусіз осы Шартты кез келген уақытта біржақты тәртіппен бұзуға.

2.2.8. Келесі жағдайларда Шартты кейіннен бұза отырып, Оқушыны қызметтердің төленген құнын қайтармай ОЖС қатысуын тоқтата тұруға:

 

  1. а) Тапсырыс берушінің жеке өтініші бойынша;
  2. б) Тапсырыс беруші Орындаушының қызметтері үшін төлемді толық төлемеген жағдайда;
  3. в) өрт қауіпсіздігі электр қауіпсіздігі ережелерін өрескел бұзғаны үшін; ішкі тәртіп пен тәртіп; дөрекі тіл; басшының бұйрығын орындамау және оларға құрметсіздікпен қарау; қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын қасақана бұзу; темекі шегу; алкогольдік сусындар мен есірткіні пайдалану; қызмет көрсету орнының аумағынан рұқсатсыз шығу; бағдарламаға сәйкес іс-шараларға қатысудан негізсіз бас тартқаны үшін; бопсалау; қауіп-қатер; ұрлық; басқа ОЖС Қатысушыларына қатысты моральдық немесе физикалық зиян келтіру; Қызмет көрсету орнындағы аумаққа және инфрақұрылымға қасақана материалдық залал келтіру;
  4. г) ЖҮ Қатысушысында Тапсырыс беруші ұсынатын медициналық құжаттарда көрсетілмеген және/немесе келген кезде медицина қызметкері анықталмаған, оның денсаулығына немесе денсаулығына, қызметтерді көрсету кезінде басқа ОЖС Оқушының денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін медициналық қарсы көрсетілімдер немесе созылмалы ауруларды анықтау;
  5. д) ОЖС оқушының Орындаушы бекіткен Қызметтерді көрсету орнында болу ережелерін бұзуы және/немесе сақтамауы.

 

2.3. Орындаушы жауаптылықты атқармайды:

2.3.1 Тапсырыс беруші ОЖС оқушының денсаулығы туралы жалған ақпарат берген кездегі ОЖС оқушының денсаулық жағдайы үшін;

2.3.2 ОЖС оқушының құндылықтары, оның ішінде егер құндылықтар сейфтерге, сақтау шкафтарға, жеке сейфтерге, жеке шкафтарға орналастырылған болса;

2.3.3 ОЖС оқушының жаттықтырушылардың ұсынымдары мен тапсырмаларын қайталап бұзуы, бұл ОЖС мақсаттарына қол жеткізе алмауға әкелді.

3.ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

3.1. Тапсырыс беруші міндетті:

3.1.1 Қызметтердің құнын Шарттың 1.2.-тармағында көрсетілген көлемде, мерзімде және тәртіпте төлеуге.

3.1.2. Шартты жасау үшін Орындаушыға келесі құжаттарды ұсынуға:

– ата-аналардан немесе заңды өкілдерінің өтініші;

– учаскелік дәрігермен берілген дәрігердің медициналық қорытындысы (мед.анықтама), Сабақ өткізу және топқа қабылдау үшін оқушының таңдап алынған спорт түрі бойынша сабақтарға рұқсат беруді көрсете отырып, сондай-ақ кейіннен 6 (алты) ай ішінде 1 (бір) рет оқушыға дәрігердің медициналық қорытындысы (мед.анықтама); ұсынуға міндетті;

 

-Оқушының жеке сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, оқушының туу туралы куәліктің көшірмелері;

 

– ата-анасының жеке басын немесе заңды өкілінің куәландыратын құжаттың көшірмесі, қажеттілік кезде сенімхатты ұсынуға.

3.1.3. Жаттығудың басталуына 15 минут бұрын спорт киімін киюге, өзімен бірге ауыстыратын аяқ киім мен ракеткасы болу керек.

 

Орындаушының есеп-айырысу шотына 100% алдын ала төлемді уақытында енгізуге, сонымен қатар әр айдын 07 күніне дейін төлемді растайтын төлем тапсырмаларын ұсынуға, келесі деректемелер бойынша:

 

БСН  090 440 022 318

БСК:  ITRYKZKA

Шот нөмірі:  KZ9896503F0010193121

Нұр-Сұлтан қ. «ForteBank» АҚ филиалы немесе Баға тізбесіне сәйкес ресепшн арқылы Орындаушының  WEB – кассасы бойынша төлемді өндіру.

Оқушыны жаттығуға алып бару. Сабақтан кейін спорт кешенінің фойесінде күтіп алу, бұл кезде Орындаушы еріп жүрген адамның әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін жауапты емес.

3.1.4. Мектепке дейінгі жастағы өкілді жаттығу сабақтарына алып келуге. Өткізілген жаттығулардан кейін оны спорт кешенінің фойесінде күтуге.

3.1.5. Киім шешетін бөлмеде, фойеде, корттарда және басқа жерледе құнды заттарды қалдырмауға. Орындаушы Тапсырыс берушінің немесе оның өкілінің қалдырған заттары үшін жауапкершілікті атқармайды.

3.1.6.Орындаушының балансындағы мүлікке ұқыпты қарауға.

3.1.7 ОЖС басталғанға дейін Орындаушы бекіткен Қызметтерді көрсету орнында болу ережелерімен танысу. ОЖС оқушының және оның заңды өкілдерінің назарына Қызмет көрсету орнында болу ережелерінің мазмұны мен талаптарын сақтау қажеттілігін жеткізу, оларды түсіндіру.

3.1.8 Егер ОЖС оқушының одан әрі болуы және/немесе оқушының ОЖС-на келуі/келуі мүмкін болмаған жағдай туындаса, Орындаушыға бұл үшін дәлелді себептердің бар екендігі туралы дереу хабарлау керек, содан кейін мүмкіндігінше тезірек келу мүмкін еместігінің себебін растайтын түпнұсқа құжат беру.

3.1.9 ОЖС оқушысы Орындаушының мүлкіне, ОЖС аумағына және/немесе үшінші тұлғаларға зиян келтірген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Орындаушыға келтірілген залалды өтеу, егер бұл залал сақтандыру өтеміне жатпайды.

  1. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

4.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікте болады.

4.2. Тапсырыс беруші 1.1-тармақта көрсетілген қызметтерден бас тартқан жағдайда. осы Шарт бойынша және/немесе Оқушы ОЖС-на дәлелді себепсіз келмеген жағдайда, қызметтердің төленген құны 100% мөлшерінде Тапсырыс берушіге қайтарылмайды және Орындаушыда өсімпұл ретінде сақталады.

4.3. Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарын бұзған жағдайда, Орындаушы төленген қаражатты қайтармай кез келген уақытта осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға және Тапсырыс берушіден залалдарды өтеуді талап етуге құқылы

5.ШАРТ ЖАСАСУ. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

5.1. Осы Шарт Тапсырыс берушінің Орындаушының жария офертасын қабылдауымен жасалады және Тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін жарамды. Орындаушы өзгертулер күшіне енгенге дейін немесе оферта кері қайтарып алынғанға дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіні міндетті түрде хабардар ете отырып, кез келген уақытта өз қалауы бойынша кез келген уақытта оферта шарттарын өзгертуге немесе ұсынысты қайтарып алуға құқылы. Егер Орындаушы ұсынысқа өзгерістер енгізсе, мұндай өзгерістер Орындаушының www.frmclinicskazakhstan.com веб-сайтында жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

5.2. Тапсырыс беруші офертаға өзгерістер енгізу, Тараптар арасында жасалған және қолданыстағы Шартқа осы өзгерістерді енгізуге әкеп соғатынымен келіседі және мойындайды және Шартқа осы өзгерістер офертадағы осындай өзгерістердің күшіне енуімен бір мезгілде күшіне енеді.

5.3. Осы арқылы Тапсырыс беруші Шартты жасасу үшін қажетті барлық заңды құқықтары мен өкілеттіктері бар екенін растайды.

5.4. Орындаушы кез келген уақытта осы Шарттың шарттарына (жария офертаға)  өзгерістер енгізуге құқылы. Өзгерістердің күшіне ену уақыты арнайы келісілмеген болса, олар Орындаушының www.frmclinicskazakhstan.com веб-сайтында жарияланған сәттен бастап (күн/сағат/минут) күшіне енеді. Тапсырыс берушінің Шартқа (жария офертаға) өзгерістер енгізгеннен кейін қызмет көрсетуді орындауын Орындаушы мен Тапсырыс беруші енгізілген өзгерістерді қабылдау деп біржақты түсінеді.

6.ФОРС-МАЖОР

6.1. Тараптар еңсерілмейтін күш мән-жайларының туындауына байланысты өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, мысалы:

су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, сондай-ақ соғыс және соғыс қимылдары немесе осы Шарт жасалғаннан кейін құзыретті мемлекеттік органдардың тыйымдары жағдайында туындаған.

6.2. Ауру/жарақат және/немесе ОЖС оқушының әл-ауқатының ОЖС-нда болуына және/немесе одан әрі ОЖС-на қатысуына кедергі келтіретін басқа да нашарлау форс-мажорлық жағдай болып табылмайды.

6.3. Форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан өз міндеттемелерін орындай алмаған тарап бұл туралы екінші тарапты дереу жазбаша хабардар етуге міндетті.

 

7.ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ.

7.1. Даулар мен келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Тараптар дауларды шешудің талап қою тәртібін сақтай отырып, оларды келіссөздер арқылы шешуге бар күш-жігерін салады (талапқа жауап беру мерзімі 10 (он) жұмыс күні). Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда даулар ҚР қолданыстағы заңнамаға сәйкес сот тәртібімен қаралады.

Дауларды қарастыру орны – Нұр-Сұлтан қаласы, «Алматы» ауданы, Қордай көшесі, 6.

7.2. Осы Шартта көзделмеген барлық басқа мәселелерде Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады.

7.3. Осы арқылы Тапсырыс беруші Шарттың талаптарын (оферта талаптарын) өзі оқығанын, Шарттың (офертаның) барлық талаптары түсінікті екенін, олармен келісетінін, оларды толық және сөзсіз қабылдайтынын растайды.

7.4. Осы Шарт орыс тілінде жасалған.

7.5. Шартқа қосымшалар: №1 қосымша – Жаднама – оқушылардың, жаттықтырушының және клиенттің міндеттері мен жауапкершілігі.

8.ОРЫНДАУШЫНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ; БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

Орындаушы

БСН: 090 440 022 318

БСК:  ITRYKZKA

Шот нөмірі: KZ9896503F0010193121

Нұр-Сұлтан қаласында  «ForteBank» АҚ филиалы,  ЖСН 920710300160

Ақпаратпен алмасы, хат алмасу мекенжайы:

Нұр-Сұлтан қаласы, Қордай көшесі, 6

Электрондық пошта: office@tennisdaulet.kz

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес, оферта акцепті осы офертада көрсетілген талаптар бойынша қызметтерді көрсету шартын жасасуға тең, сондықтан алдын ала төлемді жүзеге асыратын тұлға талаптармен келіседі және төменде көрсетілген ұсынысты пайдаланады және осы жария офертаның шарттарына сәйкес Тапсырыс беруші болады.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, осы жария офертаның мәтінін мұқият оқып шығыңыз және егер Сіз осы офертаның қандай да бір шартымен (тармағымен) келіспесеңіз, төлем жасаудан бас тартыңыз және келіспеушіліктерді шешу үшін бізге хабарласыңыз.