Әлеуетті өнім берушіні біліктілік талаптарына сәйкес емес деп тану негіздері

Мемлекеттік сатып алу саласындағы бұзушылықтардың жиі кездесетін түрлерінің бірі әлеуетті өнім берушілерді конкурстық құжаттамада көзделген біліктілік талаптарына сәйкес емес деп негізсіз тану болып табылады.

Бұған дейін «Әлеуетті жеткізушілерге қойылатын біліктілік талаптары» мақаласында әлеуетті жеткізушілерге қойылатын біліктілік талаптарын қарастырдық.

Бұл, егер әлеуетті өнім берушілер өздерінің осындай талаптарға сәйкестігін растамаса, әлеуетті өнім берушілерді конкурстық құжаттамада көзделген біліктілік талаптарына сәйкес емес деп тану үшін бастапқы нүкте болып табылады.

Дегенмен, әлеуетті өнім берушілерді конкурстық комиссия негізсіз біліктілік талаптарына сәйкес емес деп тану жағдайлары да аз емес.

Мұндай бұзушылықтарға әлеуетті өнім берушілерді біліктілік талаптарына сәйкес емес деп тану негіздерін қарастыратын мемлекеттік сатып алу саласындағы қолданыстағы заңнаманы білмеу салдарынан ғана жол беріледі деп білгім келеді.

Осы мақалада біз әлеуетті өнім берушілерді мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнамада көзделген біліктілік талаптарына сәйкес емес деп тану негіздерін қарастырамыз.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 1-тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушінің біріне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес емес деп танылады. келесі себептер:

1) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерінің (бірлесіп орындаушының) біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжатты (құжаттарды) ұсынбау;

2) оның сәйкестігін растау үшін әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда қамтылған мәліметтер негізінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеу фактісін, сондай-ақ жұмыстарды қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) сәйкессіздігі немесе біліктілік талаптарымен ол тартатын қызметтер;

3) біліктілік талаптары туралы жалған ақпарат беру фактісін анықтау.

Заңның осы бабының 2-тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушіні және (немесе) ол тартатын жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерін (бірлесіп орындаушысын) талаптарға сәйкес келмейтін негіздер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес емес деп тануға жол берілмейді. осы баптың 1-тармағында.

Сонымен қатар, Заңның 27-бабының 6-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдерді белгіленген талаптарға сәйкес келтіргеннен кейін (конкурсқа қатысушы деп танылған) конкурсқа қатысуға жіберілмейді. егер ол және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейтіні анықталса, осы баптың 4-тармағына сәйкес біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптары. мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесі.

Өз кезегінде, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы No 648 бұйрығымен (бұдан әрі – Қағида) бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 150-тармағының 1) тармақшасында (бұдан әрі – Қағидалар) әлеуетті мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру көзделген. егер ол және (немесе) оның қосалқы мердiгерi немесе бiрлесiп орындаушысы мынадай себептер бойынша бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмейтiнi анықталса, өнім беруші конкурсқа қатысуға (тендерге қатысушы деп танылған) рұқсат етілмейді:

1) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген) рұқсаттардың (хабарламалардың) болмауы, олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталған. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде ақпарат болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады;

2) әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтері бойынша ұсынуға құқығын растайтын патенттердің, куәліктердің, куәліктердің, өзге де құжаттардың электрондық көшірмелерін немесе электрондық құжат нысанында ұсынбау;

3) салық берешегi мен мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары және әлеуметтiк аударымдар бойынша бiр теңге және одан да көп сомада берешегiнiң болуы (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеу мерзiмi кейiнге қалдырылған жағдайларды қоспағанда), мемлекеттік кірістер органдарының ақпараты негізінде веб-портал автоматты түрде анықталады;

4) конкурстық құжаттамаға 5, 6 және 7-қосымшаларға сәйкес біліктілік туралы мәліметтерді ұсынбау;

5) бар болуы конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) белгіленген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі;

6) әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі;

7) біліктілік талаптары туралы жалған мәліметтерді ұсыну фактісі анықталған;

8) банкроттық немесе тарату рәсіміне жатқызылған;

Бұл ретте салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша бір теңге және одан да көп сомаға берешегінің болуы (төлем мерзімі кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда) ескерілсін. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес) мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

Сонымен қатар, Қағидалардың 136-тармағына сәйкес конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушілердің банкроттық немесе тарату рәсіміне қатыспауы бөлігінде олардың біліктілік талаптарына сәйкестігін нақтылау мақсатында банкроттық немесе тарату рәсімдеріне бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті орган конкурстық комиссияның интернет-ресурсында орналастырылған ақпаратты қарайды.

Осылайша, мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы бұзушылықтарды болдырмау үшін әлеуетті өнім берушілерді біліктілік талаптарына сәйкес немесе сәйкес емес деп тану туралы шешім қабылдау кезінде әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделген біліктілік талаптары сәйкес емес деп тану негіздерін ескеру қажет.

 

Камералды бақылау бөлімінің бастығы

 

Ішкі мемлекеттік департаменті

 

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аудит Исахметов Талғат Айдарбекұлы

 

Жоспарлау бөлімінің бастығы,

 

Талдау және есеп беру бөлімі

 

Нұр-Сұлтан қаласындағы ішкі мемлекеттік аудит Байқуанышов А.А.